Na beira do río. Diálogos na pintura (Con Dolores Gálvez)

2014
Pazo da Cultura
Pontevedra